Клиенти

Фондация “Асоциация Анимус” (лого)

Фондация “Асоциация Анимус”

Фондация “Асоциация Анимус” е основана от жени, професионалисти в помагащите професии – психолози, психотерапевти, социални работници. Създадена е през 1994 г., през 2001 г. придобива статут на организация в обществена полза. Мисията на Анимус е да насърчава здравословната комуникация между хората и равенството между половете в българското общество.

Медицински университет - София (лого)

Медицински университет - София

Медицинският университет - София е най-старата институция за висше медицинско образование. Той е национална учебна, научна и лечебна институция, която провежда образователна и здравна политика, отговаряща на световните стандарти и българската медицинска школа. 

Институт за Клинични Експертизи (лого)

Институт за Клинични Експертизи

Институт за Клинични Експертизи - България АД (И.К.Е. България) e създаден през 2002г. и е част от световната И.К.Е. група със седалище Лион, Франция. Предмет на дейност са клинични тестове за безопасност (кожна поносимост) и ефикасност на козметични продукти.

Саранда Дистрибюшън ООД (лого)

Саранда Дистрибюшън ООД

Саранда Дистрибюшън ООД е модерна дистрибуторска фирма, която е поела  представянето и дистрибутирането  на българския пазар на продуктите на много световноизвестни чужди фирми от Европа и света, производителки на хранителни стоки.

МиБМ Експрес ООД (лого)

МиБМ Експрес ООД

МиБМ Експрес” ООД е частна българска фирма с основна дейност - куриерски и пощенски услуги за граждани и бизнес потребители.