Информация за продукта 1

SOFT LINE - объл стъклодържач – скосено крило (илюстрация)

SOFT LINE - объл стъклодържач – скосено крило

  • 5 камерен профил;
  • Ширина на крило и каса 70мм;
  • Обща височина на каса и крило 114мм;
  • Височина на касата 65мм;
  • Височина на крилото 57мм;
  • Коефициент на топлопроводимост Uf=1,3 W/m2K;
  • Клас на шумоизолация ІV