IDEAL 4000

SOFT LINE - объл стъклодържач – скосено крило (илюстрация)

SOFT LINE - объл стъклодържач – скосено крило

 • 5 камерен профил;
 • Ширина на крило и каса 70мм;
 • Обща височина на каса и крило 114мм;
 • Височина на касата 65мм;
 • Височина на крилото 57мм;
 • Коефициент на топлопроводимост Uf=1,3 W/m2K;
 • Клас на шумоизолация ІV
ROUND LINE – обло крило-объл стъклодържач (илюстрация)

ROUND LINE – обло крило-объл стъклодържач

 • 5 камерен профил;
 • Ширина на каса 70мм;
 • Ширина на крило 79мм;
 • Обща височина на каса и крило 114мм;
 • Височина на касата 65мм;
 • Височина на крилото 57мм;
 • Коефициент на топлопроводимост Uf=1,3 W/m2K;
 • Клас на шумоизолация ІV